Hjortron

Hjortron (Rubus chamaemorus) är en flerårig ört som blir ca 3 dm hög och växer på myrar och mossor i norra Sverige även om det finns hjortronplantor ända ner till Småland. Namnet chamaemorus kommer från grekiskans khamai (”på marken, låg”) och moron (mullbär) och syftar förmodligen på hjortrons ytliga likhet med mullbär (morus). Hjortron används ofta till sylt och desserter samt som bas i likörer. Redan under 1700-talet var hjortron en exklusiv vara och Linné berättar att man sände ”en ofantlig mängd syltade hjortron” från Västerbotten till Stockholm varje år. Bären ansågs vara nyttiga, ”kyla och rena bloden” samt ”i febrar, skörbjugg och lungsot nyttige”.
Då hjortron blommar tidigt och är känsliga för frost, kan skörden tyvärr utebli. Just dessa hjortron är plockade i norra Sverige.

HJORTRON